Publikacje

Zabezpieczenie spłaty rat w pozwie zbiorowym przeciwko mBank S.A. – co oznacza dla pozostałych Frankowiczów oraz banków?

Przed Sądem Okręgowym w Łodzi od 2016 roku toczy się postępowanie przeciwko bankowi mBank S.A. z powództwa 1725 Frankowiczów. W październiku 2018 roku Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił powództwo, jednak wskutek apelacji powodów wyrok ten w marcu bieżącego roku został uchylony przez Sąd Apelacyjny w Łodzi, a sprawa wróciła do ponownego rozpoznania przed sąd pierwszej instancji. Sąd Apelacyjny wydał również 9 czerwca 2020 roku przełomowe, ze względu na swój masowy charakter, postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń Frankowiczów. Zapraszam do zapoznania się z analizą treści postanowienia oraz jego znaczenia.
Czytaj więcej

Bank nie odpowiedział na moją reklamację – i co dalej?

Od 1 stycznia 2016 roku jednym z wymogów formalnych pozwu jest oświadczenie powoda w przedmiocie podjęcia próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. W sprawach frankowych do czynienia mamy najczęściej z wezwaniem do zapłaty, reklamacją lub pismem zawierającym elementy obydwu ww. dokumentów. Bank standardowo powinien udzielić odpowiedzi w terminie 30 dni. Co jeżeli tego nie uczyni?
Czytaj więcej

W którym sądzie złożyć pozew frankowy? – analiza w świetle informacji otrzymywanych z SO w Warszawie

Pytanie o właściwość miejscową sądu jest jednym z podstawowych pytań, na które odpowiedź powinni znać Frankowicze, bowiem decyduje ona o tym, gdzie toczyło się będzie postępowanie w ich sprawie, a co za tym idzie – ma wpływ na czas oraz koszt dojazdu do sądu, a także doświadczenie sądu w rozpoznawaniu tego typu spraw. W ostatnich miesiącach powodowie, którzy wnieśli pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie, w tym nasi klienci, otrzymali informację o wydłużeniu przewidywanego terminu pierwszej rozprawy oraz przeciążeniu tegoż sądu sprawami frankowymi. Co na temat właściwości miejscowej sądu można wyczytać z przepisów kodeksu postępowania cywilnego, co wynika z mojej praktyki w sprawach frankowych oraz moje zalecenia dla Frankowiczów, którzy rozważają złożenie pozwu do warszawskiego sądu, przedstawiam w artykule poniżej.
Czytaj więcej

Nieważność czy „odfrankowienie”? Roszczenia w sprawach frankowych – o co powinienem wnosić?

To pytanie, które kredytobiorcy frankowi zadają sobie po podjęciu decyzji o dochodzeniu swoich praw na drodze sądowej. Które rozwiązanie jest korzystniejsze? Czym należy kierować się wybierając roszczenie główne oraz czy należy formułować również roszczenie ewentualne? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdą Państwo w dalszej części artykułu.
Czytaj więcej

Teoria salda, a teoria dwóch kondykcji – jaki ma to wpływ na moją sprawę?

W tematyce kredytów frankowych, w zakresie rozliczenia stron w przypadku unieważnienia umowy kredytu, pojawiają się dwa pojęcia: teorii salda oraz teorii dwóch kondykcji, które charakteryzują się odmiennymi zasadami. Czym się różnią? Która z teorii jest korzystniejsza dla Frankowiczów? Jak obecnie kształtuje się linia orzecznicza sądów w Polsce?
Czytaj więcej

Czy sąd może zabezpieczyć Twoje roszczenie poprzez wstrzymanie płatności rat kredytu CHF na czas trwania sporu?

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej doniesień medialnych dotyczących wydawanych przez sądy postanowień o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń osób posiadających kredyt w CHF poprzez zawieszenie dokonywania przez nich spłaty rat kredytu na czas trwającego postępowania o uznanie umowy kredytu za nieważną. Czy rzeczywiście w Twojej sprawie również może zapaść takie orzeczenie i co powinno zawierać?
Czytaj więcej

Najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego w przedmiocie pozwów frankowych. Co możemy wyczytać z uzasadnienia wyroku z 11 grudnia 2019 roku?

W opublikowanym ostatnio uzasadnieniu do wyroku z 11 grudnia 2019 roku (sygn. akt V CSK 382/18) w sprawie kredytu dawnego Kredyt Banku (obecnie Santander Bank Polska) z 2008 r. na kwotę 320 tys. zł, Sąd Najwyższy poruszył kwestie istotne zarówno dla kredytobiorców frankowych, jak i banków. Zobaczmy jak Sąd Najwyższy postrzega sprawy frankowe.
Czytaj więcej

Funkcjonowanie sądów w czasie epidemii – co z Twoją sprawą? Co na ten temat można wyczytać z Tarczy antykryzysowej?

Podczas epidemii koronawirusa pojawia się wiele pytań o funkcjonowanie sądów, głównie ze strony osób, które zainteresowane są wniesieniem powództwa lub są stronami toczącego się już postępowania. Jak zatem obecnie kształtuje się ich sytuacja?
Czytaj więcej

Koronawirus – co z roszczeniami Frankowiczów? Czy wnosić pozew o zapłatę do sądu?

Koronawirus jest tematem numer jeden w Polsce. Nic dziwnego – wpłynął na większość aspektów życia Polaków. Wprowadzone zostały zarządzenia prewencyjne, które mają ograniczyć rozwój zakażeń. Trudno również nie zauważyć wpływu, jaki wywarł na polską i światową gospodarkę. Od czasu początków rozprzestrzenia się wirusa w Europie, zaobserwować można sukcesywny wzrost kursów walut. Po dotarciu koronawirusa do Polski, złoty stracił na wartości, przez co inne waluty odpowiednio podrożały.
Czytaj więcej

Co z nieważną umową kredytu?

Kredytobiorcy, którzy zawarli umowy o kredyt waloryzowany do kursu franka szwajcarskiego nie dają o sobie zapomnieć zarówno bankom, jak i sądom. Z pewnością za wzrostem aktywności tzw. frankowiczów stoi Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w sprawie państwa Dziubaków przeciwko Raiffeisen Bank (sprawa C-260/18), w którym Trybunał pochylił się nad konsekwencjami uznania postanowień umowy dotyczących sposobu obliczania wysokości kredytu za niedozwolone, rozważając m.in. możliwość uznania całej umowy za nieważną.
Czytaj więcej

Tym razem czas na kredyt zaufania – skontaktuj się z nami. Uzupełnij dane w formularzu i pozwól nam działać w Twojej sprawie.

Dodaj dokumenty kredytowe
()
Usuń
Dowiedz się więcej

Kontakt

  • ul. Halicka 9 | 31-036 Kraków
  • tel. +48 519 635 514
  • chf@rspartners.pl
  • www.rspartners.pl
  • NIP: 6762513511
  • REGON: 365376343
  • KRS: 0000636836